LKS 22.jpg

Velkommen

 

Kjære alle sammen 

 

Som dere alle vet, måtte NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS) avlyse kongressen i 2020, og i 2021 arrangerte vi et webinar.

Vanligvis arrangeres kongressen i slutten av april, men på grunn av at det fortsatt var stor usikkerhet og belastning på helsevesenet, valgte landsstyret å utsette vårens kongress til høsten.

Endelig har vi den gleden å invitere til den årlige kardiologiske sykepleiekongressen.

Den arrangeres på Clarion Hotel Energy, Stavanger 19.-21.oktober 2022.

Påmeldingslenken er nå åpen.

Det vil bli et bredt program som dekker mye av det vi jobber med innenfor kardiologien. 

Det vil bli arrangert nettverksmøter, bli-kjent kveld og festmiddag.

Vi i sentral styret gleder oss veldig til at vi kan treffes.

 

 

Vennlig hilsen 

Leder Hege Andersen Amofah

 

Hege Andersen Amofah-sf.jpg