top of page

Program

Høydepunkter fra programmet:

 

  • Historien om hjertetransplantasjon i Norge

  • Hjertetransplatasjon vs LVAD

  • Sekundærforebygging

  • Infarktambulansen

  • Elektrolyttforstyrrelser

  • Symposium

  • Abstraktforedrag

  • Utstillere

  • Posterpresentasjoner

Agora storsal side view clarion Oslo.jpeg
bottom of page