Program

Tema for årets kongress:

  • Livsstil og hjertesykdom

  • Hjertesvikt

  • Arytmi

  • Klaffesykdom

  • Intensivmedisin

Klikk knappen under for å åpne detaljert midlertidig program.