Program

Tema for årets kongress:

  • Livsstil og hjertesykdom

  • Hjertesvikt

  • Arytmi

  • Klaffesykdom

  • Intensivmedisin

Detaljert fagprogram publiseres så fort det er klart.