top of page

Foredragsholdere

Her finner du oversikt over foredragsholdere til konferansen 2023. 

Arne Kristian Andreassen

Overlege dr.med. Kardiologisk avd., OUS Rikshospitalet

 

Hjertetransplantasjon i Norge - historisk medisinsk perspektiv

I år er det 40 år siden første norske hjertetransplantasjon – presentasjonen omhandler hvordan aktiviteten oppstod og utviklingen frem mot dagens behandling.

Bilde1.jpg

Anne Relbo Authen og Ingelin Grov

Transplantasjonssykepleiere og kliniske spesialister i sykepleie. Transplantasjonsdagenheten ved Kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet. 

Hjertetransplantasjon fra et sykepleieperspektiv

 

Info: Et lærerikt foredrag som omhandler utredning, ventetid og forløp etter hjertetransplantasjon, spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenestens ansvar i pasientforløpet og pasientens adherence (etterlevelse).

Bilde2.png

Torkel Steen

Overlege dr.med., Pacemaker- og ICD-senteret, OUS Ullevål.

Hva gjør de tre typene pacemaker for pasientene?

Info: Pacemakere finnes i ulike varianter, og kan behandle ulike hjerteproblemer hos pasientene. Her blir det gitt en kort oversikt over typer, indikasjoner og forventet effekt

Bilde3.png

Jarle Jortveit

Overlege PhD MHA, Sørlandet sykehus Arendal

Infarktambulansen - prehospital diagnose ved akutt hjerteinfarkt

 

Hvert år får ca. 11 000 nordmenn et hjerteinfarkt. Tre av fire pasienter med hjerteinfarkt har ikke tydelige EKG forandringer (ST-elevasjon). Bedre prehospital diagnostikk kan gi riktig diagnosen tidligere og føre til raskere behandling.

Bilde4.jpg

Anne Grete Semb

Overlege i kardiologi, forsker, leder for Den forebyggende hjerte-revma klinikken. Diakonhjemmet Sykehus.

 

Hjerte og reumatologisk sykdom

Bilde8.png

Elin Bjurstrøm

Sykepleier Kardiologisk avdeling. OUS Rikshospitalet.

Genetikk og hjertesykdom.

Bilde9.png

Erik Ekker Solberg

Spes. i hjertesykdommer og idrett, Dr.med.

Meditasjon, sex, vin og sjokolade - godt for hjertet?

 Vi avslutter med et spennende, relevant og komplekst tema som angår oss alle, og ikke minst våre pasienter.

LKS.jpg

Kiarash Tazmini

Overlege spes. indremedisin og endokrinologi. Endokrinologisk avdeling OUS Aker.

Elektrolyttforstyrrelser og hjertesykdom.

LKS.jpg
bottom of page