top of page

Workshop

Introduksjon i målrettet bruk av lommeultralyd

 

Er du nysgjerrig på, og ønsker å videreutvikle kunnskap og ferdigheter med bruk av moderne teknologi i kardiologisk sykepleie?

Ønsker du å lære mer om målrettet bruk av lommeultralydapparat og få en innføring i hvordan det brukes gjennom praktiske øvelser?

Da er du velkommen til å melde deg på vår workshop – Introduksjon i målrettet bruk av lommeultralyd torsdag 26. april 2018 fra klokken 14:30- 17:00.

 

Målrettet ultralyd er en ultralydundersøkelse der hensikten er å belyse eller avklare spesifikke problemstillinger som pleuravæske, pericardvæske og vurdere størrelsen av vena cava.  Flere sykepleiere har de siste årene tatt i bruk dette teknologiske hjelpemiddelet i sin behandling av pasienter med hjertesykdom, som akutt og kronisk hjertesvikt og postoperativt etter hjertekirurgi. Dette gjelder både på sengeposter, intensivavdelinger, akuttmottak, poliklinikker og i primærhelsetjenesten.

 

Workshopen er delt i to deler.

 

Del 1- Teori

Denne delen er åpen for alle kongressdeltakerne. Det vil bli gitt en teoretisk innføring i hvordan sykepleiere kan bruke lommeultralyd i den kliniske hverdagen ved ulik type avdelinger.

 

Sted: Kongressalen på Scandic Hotell Harstad.

Klokken: 14:30 til 15:15

 

Ansvarlig for den teoretiske delen er spesialsykepleiere med erfaring med bruk av målrettet lommeultralyd i klinisk praksis:

Guri Gundersen, Intensivsykepleier og spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie(MSc), sykehuset Levanger.

Marianne Jørgensen, Intensivsykepleier og spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie. Stavanger Universitetssykehus.

Anette Krane, Intensivsykepleier (Msc), Bodø Sykehus og Nord Universitet.

 

 

Del 2 – Praktiske øvelser (egen påmelding)

Den praktiske delen vil gi deltakerne mulighet til å trene på å bruke lommeultralydapparatet og utføre de vanligste målingene.

 

Sted: UiT Norges arktiske universitet – Harstad som ligger i nærheten av hotellet. Der har de en flott og moderne øvelsespost med simuleringsrom tilknyttet.

Klokken: 15:30 til 17:00

 

Deltakerne blir veiledet av spesialsykepleiere med erfaring og kompetanse i bruk av lommeultralyd:

Guri Gundersen, Intensivsykepleier og spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie(MSc), sykehuset Levanger.

Marianne Jørgensen, Intensivsykepleier og spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie. Stavanger Universitetssykehus.

Anette Krane, Intensivsykepleier (Msc), Bodø Sykehus og Nord Universitet.

Kari Karoliussen, spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie. Tønsberg Sykehus.

Marianne Gullvåg, spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie (Msc), St. Olavs Hospital. 

 

GE Healthcare vil bistå med utlån av lommeultralydapparater og veiledning på workshopen.  

bottom of page