Nettverksmøte

Ultralyd + sykepleier = sant!

 

Bruker du ultralyd, eller har du lyst å vite mer om bruk av lommeultralyd blant sykepleiere? Er du nysgjerrig på hva dette er, og hvordan DU kan bruke dette i ditt arbeid.

 

Aktiv ultralyd-stand

 

Under årets kardiologiske sykepleiekongress i Sandefjord blir det en aktiv stand i utstillerområdet der du kan komme og få vite mer om bruk av ultralyd blant sykepleiere. Her vil du også få mulighet til  å prøve ut ultralydteknologien på levende markører under veiledning fra sykepleiere med erfaring i bruk av lommeultralyd.

 

Nettverksmøte onsdag 24.april kl 1630-1800

 

For deg som bruker, har lyst til å ta i bruk, eller bare er interessert i hva bruk av ultralyd blant sykepleiere går ut på, vil vi under årets kongress også arrangere et eget nettverksmøte.

Her vil du blant annet møte arbeidsgruppen for bruk av fokusert ultralyd i NSF-LKS, og få tips og ideer til hvordan du kan ta dette tekniske hjelpemiddelet i bruk ved din arbeidsplass. Om du arbeider i poliklinikk, på overvåkning, hjertepost eller andre steder kan vi gi deg gode råd på veien. Her blir det også mulighet for erfaringsutveksling.

 

Vi gleder oss til å deg under kongressen!

 

Hilsen arbeidsgruppen i bruk av fokusert ultralyd i NSF-LKS

 

Guri Holmen Gundersen – Sykehuset Levanger

Kari Korneliussen – Sykehuset Vestfold

Anette Krane – Nordlandssykehuset Bodø

Marianne Jørgensen – Stavanger Universitetssykehus

Nettverksmøte

Ønsker du å være en del av et nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie?

I 2009 vedtok NSF-LKS å opprette et nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie. Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen har siden den gang vært en årlig møteplass for nettverket. 

I 2019 vil nettverksmøtet bli holdt under kongressens første dag, 24.april klokken 16:30.  Nettverksmøtet for forskning i kardiologisk sykepleie vil bli ledet av Tone M. Norekvål.

Målet med nettverket er:

§ Å få en oversikt over pågående forskning i kardiologisk sykepleie i Norge
§ Å formidle forskningsresultater fra norske prosjekter til det kliniske fagfelt
§ Å legge til rette for og styrke forskningssamarbeidet i kardiologisk sykepleie i Norge
§ Å profilere norsk forskning i kardiologisk sykepleie internasjonalt

Kompetansekrav i forskningsnettverket er minimum mastergrad. Om du ønsker å være en del av nettverket for forskning i kardiologisk sykepleie sender du en e-post til Tone M. Noreskvål tone.merete.norekval@helse-bergen.no.

Påmelding til selve nettverksmøte gjøres via påmeldingslinken til kongressen https://www.nsflks.com/

Nettverksmøte

Hjerterehabilitering

Vi ønsker alle med interesse for hjerterehabilitering hjertelig velkommen til

 nettverksmøte på kongressens førstedag, onsdag 24.april kl. 16.30 – 18.00.

Nettverksmøtet vil gi deltagerne mulighet til å dele kunnskap og erfaringer på tvers av fagfeltet, bli inspirert, lære noe nytt, og få gode ideer og innspill som kan brukes i eget arbeid videre.

Nettverksmøtet vil bli innledet med et par, korte foredrag og fortsetter med interaktivt gruppearbeid /diskusjoner og idémyldring før oppsummering og avslutning.

Temaer til diskusjon i gruppene:

  • Sykepleieoppgaver/roller/funksjoner i hjerterehabilitering/team

  • Faktorer som kan fremme/hemme deltagelse i hjerterehabilitering? Overganger/sårbare faser i rehabiliteringsforløp - hvordan kan disse utfordringene møtes?

  • Hjelpemidler og verktøy i oppfølging videre

  • Henvisningsrutiner

  • Fremtidens rehabilitering av hjertepasienter

 

Nettverksmøtet vil bli ledet av Heidi Lunde Elstad, LHL-Sykehuset  Gardermoen og Toril Liodden, Hjerterehabiliteringen ved Sykehuset i Vestfold.

Toril K. Liodden er sykepleier og teamleder ved Hjerteseksjonen ved Sykehuset i Vestfold. Toril har jobbet med hjerterehabilitering i tverrfaglig team siden 1997. Hun har videreutdanning i administrasjon og ledelse, gruppeteori og metode, helsepedagogikk, vitenskapsteori, motiverende samtaleteknikk og minioritetshelse.

Heidi Lunde Elstad er sykepleier og PhD-stipendiat ved Hjertemedisinsk klinikk og FoU på LHL-sykehuset Gardermoen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Heidi sitt PhD-prosjektet skal teste effekten av et digitalt interaktivt samvalgsverktøy med APP (smarttelefon, nettbrett eller PC) tilpasset oppfølging av pasienter med koronar hjertesykdom etter PCI for å redusere risikofaktorer for nye hjertehendelser. 

Uttestingen av verktøyet vil skje i samhandling mellom pasient, spesialist- og kommunehelsetjeneste de første 3 måneder hjemme etter utskrivelse fra sykehus med 1 års oppfølging.

Liodden.png
Elstad.png
kari.jpg
MJ.jpg