top of page

Prekongress

Tema for Prekongress 2019 er; Hvordan lykkes med å søke prosjektmidler til forsknings- og forbedringsprosjekter?

 

Tid: Onsdag 24.april kl. 09.45-10.45

Sted: Kongressalen ved Scandic park hotell. 

 

Prekongressens foredrag holdes av Irene Lie. Irene er intensivsykepleier, forsker (PhD) og leder av Senter for Pasientnær Hjerte- og Lungeforskning ved Oslo Universitetssykehus. Forskning ved senteret fokuserer på oppfølging av pasientene etter utskrivelse fra sykehus på tvers av hjertepopulasjoner. Veilederteamene til studiene er tverrfaglige og med internasjonal forankring. Irene har lang erfaring med søknader til doktorgrader og diverse økonomisk midler fra Stiftelser og fond.

Portrett farge4402presse-2.jpeg
bottom of page