top of page

Abstrakt

Hei alle sammen 

 

Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS) tilbyr på lik linje med andre nasjonale og internasjonale kongresser muligheten for å sende inn abstrakt for å presentere egne prosjekter. Dette er viktige bidrag som sikrer et godt og variert kongressprogram med muntlige presentasjoner og postere. Hensikten med abstrakter å gi kortfattet presentasjon av aktuelle prosjekter. Planlagte, pågående og ferdige prosjekter kan presenteres. 

NSF-LKS tilbyr muligheten å sende inn abstrakt på ulike typer prosjekter/problemstillinger: 

• Forskningsprosjekter 

• Fagutviklingsprosjekter 

• Kvalitetsforbedringsprosjekter 

• Klinisk kasuistikk (case) Her presenteres malen for abstrakt; det er en mal for forsknings, - fagutviklings eller kvalitetsforbedringsprosjekter og en egen mal for klinisk kasuistikk (case). 

 

​Siden 2001 har NSF`s Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS), på lik linje med andre nasjonale og internasjonale kongresser, sendt ut abstraktinvitasjoner til den årlige landskongressen. Dette har resultert i et godt og variert kongressprogram med muntlige presentasjoner og postere. 

NSF-LKS har utviklet en mal for presentasjon av poster. Den skal være til hjelp for medlemmer som ønsker å presentere arbeidet sitt på landskongressene. 

Hensikten med poster er å gi en kortfattet presentasjon av forskningsprosjekter, fagutviklings- og kvalitetsutviklingsprosjekter, sykepleieprosjekter, behandlingsmetoder og problemstillinger knytet til en pasientgruppe. Planlagte, pågående eller ferdige prosjekter kan presenteres.

Med en poster kan du løfte arbeidet ditt frem i lyset slik at kunnskap kan komme andre til gode og vi kan lære av hverandre.

bottom of page